Nieuw in deze base
Tesselaar MSc RA RC, K.
In welke mate wordt in de organisaties van accountants in business aandacht besteed aan integrated thinking en reporting en welke behoefte hebben accountants in business daaromtrent aan ondersteuning door de NBA?
Eerden, J. van der
Hoe kan een onderlinge integrale vergelijking worden gemaakt van de performance van de distributiecentra en hoe kan benchmarking plaatsvinden, zodat leren, verbeteren en verantwoorden worden gestimuleerd?
Willigenburg MSc RC, J. van
The purpose of this research is to create insight in the added value of investment analysis tools in a specific situation. The findings and conclusions will be related to how investment analysis tools can be used effectively, why a certain tool does or does not provide insight in the attractiveness of an investment proposal and to which extent the tools support managerial decision-making.
Verduin RC, drs. J.
Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de mogelijkheden voor verbetering van de efficiency van het productieproces van Orion B.V. (Orion). Vanuit de huidige praktijk en de daarbinnen bestaande problematiek die het management heeft gesignaleerd worden mogelijke oorzaken voor inefficiencies in kaart gebracht en oplossingen aangedragen.
Steens RC, prof.dr. H.B.A. | Traas, prof.dr. L.
De waardebepaling van ondernemingen in het kader van fusies en overnemingen blijft een actueel onderwerp. In dit artikel wordt de theoretische fundering van de zogenaamde tweestapsmethode uiteengezet. Daarna volgt een beschrijving van de inhoud en ten slotte wordt aan de hand van een praktijkvoorbeeld de toepassing van deze methode geïllustreerd.
Top 10
Traas, prof.dr. L. | 1991
Downloads:
Corpor...
Steens RC, prof.dr. H.B.A... | 2014
Downloads:
Manage...
Traas, prof.dr. L. | 1996
Downloads:
Manage...
Budding, dr. G.T. | Schou... | 2013
Downloads:
Manage...
Schoute, dr. M. | 2010
Downloads:
Manage...
Traas, prof.dr. L. | 1995
Downloads:
BIV/AO...
Verduin RC, drs. J. | 2014
Downloads:
Organi...
Traas, prof.dr. L. | 1991
Downloads:
Manage...
Tesselaar MSc RA RC, K. | 2014
Downloads:
financ...
Schoute, dr. M. | 2004
Downloads:
Manage...
Inlogprocedure
De base is via uw netwerk beschikbaar