Nieuw in deze base
Steens RC, prof.dr. H.B.A.
In artikel C1810 is de tweestapsmethode (internationaal: Free Cash Flow to Firm (FCFF-)-methode ofwel de ‘four parts approach’) behandeld. In dat artikel is de tweestapsmethode vergeleken met een methode die voor de bepaling van de ondernemingsactiviteiten niet uitgaat van kasstromen maar van de economische winstgevendheid (de Economic Profit methode) en met twee andere dikwijls toegepaste DCF- waardebepalingsmethoden: een DCF-methode die net als de tweestapsmethode de ondernemingsactiviteiten en de financieringsactiviteiten separaat waardeert (de Adjusted Present Value methode) en een DCF-methode die dat niet doet (de Net Cash Flow to Equity methode). In dit artikel wordt nader stilgestaan de Economic Profit (EP) methode die voor prestatiemanagementdoeleinden specifieke inzichten biedt en de Adjusted Present Value (APV) methode die inzicht biedt in de economische waarde van fiscale effecten van financiering door middel van vreemd vermogen.
Tesselaar MSc RA RC, K.
In welke mate wordt in de organisaties van accountants in business aandacht besteed aan integrated thinking en reporting en welke behoefte hebben accountants in business daaromtrent aan ondersteuning door de NBA?
Eerden, J. van der
Hoe kan een onderlinge integrale vergelijking worden gemaakt van de performance van de distributiecentra en hoe kan benchmarking plaatsvinden, zodat leren, verbeteren en verantwoorden worden gestimuleerd?
Willigenburg MSc RC, J. van
The purpose of this research is to create insight in the added value of investment analysis tools in a specific situation. The findings and conclusions will be related to how investment analysis tools can be used effectively, why a certain tool does or does not provide insight in the attractiveness of an investment proposal and to which extent the tools support managerial decision-making.
Verduin RC, drs. J.
Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de mogelijkheden voor verbetering van de efficiency van het productieproces van Orion B.V. (Orion). Vanuit de huidige praktijk en de daarbinnen bestaande problematiek die het management heeft gesignaleerd worden mogelijke oorzaken voor inefficiencies in kaart gebracht en oplossingen aangedragen.
Top 10
Steens RC, prof.dr. H.B.A... | 2014
Downloads: 5
Manage...
Beek, dr. Th.A. van | 1998
Downloads: 2
Manage...
Traas, prof.dr. L. | 1991
Downloads:
Manage...
Traas, prof.dr. L. | 1991
Downloads:
Corpor...
Traas, prof.dr. L. | 1996
Downloads: 1
Manage...
Traas, prof.dr. L. | 1995
Downloads: 1
BIV/AO...
Budding, dr. G.T. | Schou... | 2013
Downloads: 1
Manage...
Schoute, dr. M. | 2010
Downloads:
Manage...
Schoute, dr. M. | 2004
Downloads: 1
Manage...
Verduin RC, drs. J. | 2014
Downloads: 1
Organi...
Inlogprocedure
De base is via uw netwerk beschikbaar